Goddesserie (Polman & Woodburn) 

De “Goddesserie” is geïnspireerd door de Romantiek, een kunststroming van eind achtiende en begin negentiende eeuw.

Gevoel en verbeelding treden in deze stroming op de voorgrond.

Het uitgangspunt van de fotoserie is een Jungiaanse astrologische analyse van de gefotografeerde vrouwen.

Ook deze serie is ontstaan door een samenwerking tussen Jorgen Polman en Stuart Woodburn.